Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

2. natječaj LAG Mentorides (Verzija 1.1)

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je dana 17. veljače 2020. objavljena 1. izmjena 2. LAG natječaja  za tip operacije 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ objavljenog 04. veljače 2020.

Izmjena uključuje novi tekst natječaja te nove obrasce i priloge. Cjelokupna nova dokumentacija i dodatne informacije nalaze se na stranici objave natječaja.

OBJAŠNJENJE: Izmjena natječaja uslijed zaprimanja novog izmijenjenog aktivacijskog paketa od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a za provedbu LAG natječaja tipa operacije koji je odgovarajući nacionalnom TO 6.3.1. PRR RH 2014-2020.

Pregled važnih izmjena:

  • uvrštena i samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) kao prihvatljivi korisnici. Stupanjem na snagu Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18) 1. siječnja 2019., uveden je novi organizacijski oblik poljoprivrednika – samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG). SOPG je prihvatljiv nositelj projekta u tipu operacije 6.3.1. ako ispunjava uvjete prihvatljivosti navedene u točki 2.1. i ostale uvjete i kriterije LAG natječaja. Da bi SOPG ispunio uvjet prihvatljivosti „mikro i malo poduzeće“ mora se baviti prodajom odnosno zamjenom poljoprivrednih proizvoda u neprerađenom stanju. Prema odredbama čl. 3. st. 1. toč. b) Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18), SOPG ne smije prodavati prerađene poljoprivredne proizvode (npr. dozvoljena je prodaja kruške, ali ne i soka od kruške). U slučaju da SOPG u poslovnom planu ima navedenu i aktivnost prerade, isti je u obvezi registrirati dopunsku djelatnost prerade sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, br. 62/19) čime ujedno i mijenja organizacijski oblik.
  • prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke. Nije prihvatljiv zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.
  • kušaonice bilo koje vrste nisu prihvatljive
  • usluge stručnjaka prihvatljive i tijekom provedbe projekta
  • nomotehničko usklađivanje kroz cijeli natječaj, priloge i obrasce

ROK ZA SLANJE PRIJAVA: 19. veljače 2020. – 23. ožujka 2020.

Upite vezane za odredbe LAG natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: lag.mentorides@gmail.com  najkasnije do 8. ožujka 2020. godine.

Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnoj stranici www.lagmentorides.hr

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja