Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

3. izmjena LRS LAG-a Mentorides

Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju LAG-u Mentorides odobrena je 3. izmjena Lokalne razvojne strategije koja se odnosi na povećanje ukupno raspoloživih sredstava sukladno Odluci o dodjeli prijelaznih sredstava za LAG-ove za razdoblje 2021. – 2022. Prema navedenoj odluci LAG-u Mentorides dodijeljeno je dodatnih 3.354.934,27 kuna čime ukupna alokacija za provedbu Lokalne razvojne strategije iznosi 9.442.353,32 kuna za provedbu podmjera 19.2, 19.3 i 19.4. Izmjenom LRS, Skupština LAG-a Mentorides donijela je odluku o raspodjeli navedenog iznosa na tipove operacija navedenih u samoj strategiji čime je omogućena provedba dosadašnjih ali i budućih natječaja.

Lokalna razvojna strategija v1.2. s pripadajućim dodacima nalazi se na http://www.lagmentorides.hr/dokumenti/

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja