Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 99 599 2189 info@lagmentorides.hr

Author:

LAG Mentorides Pag Rab
slide

Poziv na sudjelovanje u istraživanju kojim se žele identificirati potrebe digitalne uključenosti ranjivih skupina

Pozivamo vas da ispunite anketni upitnik za identificiranje
potreba digitalne uključenosti ranjivih skupina, koji je
osmišljen u svrhu provođenja istraživanja u sklopu
projekta Mreža za razvoj digitalne pismenosti.

Rezultati 2. LAG natječaja za TO 1.1.1.- Odluke

Dana 11. ožujka 2021. Upravni odbor LAG-a Mentorides na sjednici održanoj postupkom pisane procedure donio je Odluku o prihvaćanju prijedloga Konačne rang liste za prijavljene projekte na drugom LAG natječaju. Prihvaćanjem Konačne rang liste, doneseno je 16 Odluka o odabiru i jedna Odluka o odbijanju projekta. Po isteku svih rokova […]

LAG Mentorides Pag Rab

2. natječaj LAG Mentorides (Verzija 1.1)

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Najava radionica za informacije o 2. LAG natječaju

Najava radionica za informacije o 2. LAG natječaju

2. natječaj LAG Mentorides

2. LAG natječaj za provedbu TO 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladno 6.3.1.)

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA – TO 6.3.1., TO 6.1.1., TO 4.2.1.

LAG „Mentorides“ objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje bespovratnih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a „Mentorides“ za:   Tip operacije 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz LRS LAG-a Mentorides koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz […]

LAG-ovi do sada objavili 142 LAG natječaja vrijednosti 233 milijuna kuna

LAG-ovi su do sada objavili 142 natječaja u vrijednosti 233 milijuna kuna što iznosi 66% sredstava koji su predviđeni za provedbu lokalnih razvojnih strategija LAG-ova odnosno LAG natječaja. Od strane LAG-ova odabrano je i proslijeđeno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju projekata u iznosu 109 milijuna […]

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja