Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

Novosti

KONAČNA RANG LISTA ZA 7.LAGNATJEČAJ TO 3.1.3. POTPORA ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

Dana 10. listopada 2023. Upravni odbor LAG-a Mentorides na sjednici donio je Odluku o prihvaćanju prijedloga Konačne rang liste za prijavljene projekte na drugom LAG natječaju. Prihvaćanjem Konačne rang liste, doneseno je 4 Odluka o odabiru projekta. Po isteku svih rokova i preuzimanju Odluka dana 23. listopada, odluke su postale pravomoćne te […]

NOVA LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a MENTORIDES ZA RAZDOBLJE 2023 – 2027

Lokalna akcijska grupa Mentorides na skupštini održanoj 11.rujna 2023. godine donijela je novu Lokalnu razvojnu strategiju za novo programsko razdoblje 2023. do 2027. godine. LAG Mentorides postavio je specifične ciljeve za razvoj ruralnih područja. To uključuje podršku održivom razvoju poljoprivrednih gospodarstava, jačanje konkurentnosti i tržišne orijentacije, poboljšanje infrastrukture u ruralnim […]

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RADIONICE ZA IZRADU NOVE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

Obavijest o održavanju radionice za izradu nove Lokalne razvojne strategije koja će se održati u petak 2. rujna 2023 u Vlašićima u zatvorenom prostoru restorana Dupin u 12:00 sati te u Lopar u prostorijama Općine Lopar 04. rujna 2023. godine. Pozvani su svi zainteresirani sa područja otoka Paga te otoka Raba. Nove […]

REZULTATI 5. LAG NATJEČAJA ZA TO 1.1.1.- ODLUKE

Dana 06. srpnja 2023. Upravni odbor LAG-a Mentorides na sjednici donio je Odluku o prihvaćanju prijedloga Konačne rang liste za prijavljene projekte na petom LAG natječaju. Prihvaćanjem Konačne rang liste, doneseno je 17 Odluka o odabiru i tri odluke o odbijanju projekta. Po isteku svih rokova i preuzimanju Odluka dana 21. srpnja, […]

ODRŽANE RADIONICE U KOLANU I RABU VEZANO UZ IZRADU NOVE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a MENTORIDES

U srijedu 12. srpnja 2023 godine u Kolanu te u ponedjeljak 17. srpnja u Gradu Rabu održane su radionice vezane uz izradu nove Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Mentorides za razdoblje 2023-2027. Na radionici su prezentirane nove intervencije te mogućnosti financiranja projekata. Sudionici radionica su bili poljoprivrednici predstavnici opg-a, predstavnici […]

KONAČNA RANG LISTA ZA 6. LAG NATJEČAJ TO 1.1.2/2 POTORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Nakon proteka roka za prigovor objavljujemo konačnu rang listu za mjeru 1.1.2/2 Potpora mladim poljoprivrednicima. Ukupno je na 6. LAG natječaju dodijeljeno 100.000 EUR, odnosno 50.000 EUR po projektu.   Konačna rang lista Konačna rang lista

RADIONICA ZA NOVU LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJU

Obavijest o održavanju radionica za izradu nove Lokalne razvojne strategije koja će se održati u srijedu 12. srpnja 2023 godine u Kolanu u dvorani općinske zgrade sa početkom u 11 sati za stanovnike otoka Paga (gradovi Novalj, Pag, općine Kolan, Povljana). Na Rabu će se radionica održati u ponedjeljak 17. srpnja […]

OBAVIJEST!

Konačna rang lista za mjeru 1.1.2./2 Potpora mladim poljoprivrednicima je maknuta trenutno sa web stranica LAG-a Mentorides jer je pogreškom objavljena prije službenog završetka roka za prigovore od 14 dana.

OBAVJEST O ODRŽAVANJU RADIONICE ZA MJERU 3.1.3. ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

Dana 19.05.2023 (petak) u 12:00 sati održat će se radionica za mjerenje 3.1.3. TO (7.4.1.) Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Radionica će se održati u prostorijama Općine Lopar u Loparu te na području otoka Paga u prostorijama Poduzetničkog inkubatora u Novalji (Poduzetnički centar […]

4. IZMJENA LRS-a LAG-a MENTORIDES

Odlukom Skupštine LAG-a Mentorides od 17. travnja 2023. godine donosi se 4 izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a Mentorides. Lokalna razvojna strategija V1.4 nalazi se na poveznici. LRS LAG Mentorides_I4_F

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja