Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

Novosti

3. izmjena LRS LAG-a Mentorides

Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju LAG-u Mentorides odobrena je 3. izmjena Lokalne razvojne strategije koja se odnosi na povećanje ukupno raspoloživih sredstava sukladno Odluci o dodjeli prijelaznih sredstava za LAG-ove za razdoblje 2021. – 2022. Prema navedenoj odluci LAG-u Mentorides dodijeljeno je dodatnih 3.354.934,27 kuna […]

4. LAG NATJEČAJ TO 2.1.1. (4.2.1. PRR)

Objava 4. LAG natječaja – TO 2.1.1. Potpora za razvoj novih proizvoda temeljenih na lokalnim resursima i potencijalima (sukladan TO 4.2.1. iz PRR)

LAG-ovima-251-milijuna-kuna-iz-prijelaznog-razdoblja-2021-2022-za-provedbu-lokanih-razvojnih-strategija

LAG-ovima 251 milijun kuna iz prijelaznog razdoblja 2021. – 2022. za provedbu lokanih razvojnih strategija  

LAG Mentorides Pag Rab
slide

Poziv na sudjelovanje u istraživanju kojim se žele identificirati potrebe digitalne uključenosti ranjivih skupina

Pozivamo vas da ispunite anketni upitnik za identificiranje
potreba digitalne uključenosti ranjivih skupina, koji je
osmišljen u svrhu provođenja istraživanja u sklopu
projekta Mreža za razvoj digitalne pismenosti.

Rezultati 2. LAG natječaja za TO 1.1.1.- Odluke

Dana 11. ožujka 2021. Upravni odbor LAG-a Mentorides na sjednici održanoj postupkom pisane procedure donio je Odluku o prihvaćanju prijedloga Konačne rang liste za prijavljene projekte na drugom LAG natječaju. Prihvaćanjem Konačne rang liste, doneseno je 16 Odluka o odabiru i jedna Odluka o odbijanju projekta. Po isteku svih rokova […]

LAG Mentorides Pag Rab

2. natječaj LAG Mentorides (Verzija 1.1)

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Najava radionica za informacije o 2. LAG natječaju

Najava radionica za informacije o 2. LAG natječaju

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja