Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

Dokumenti

Strateški dokumenti

Statut LAG-a Mentorides donesen na izvanrednoj Skupštini 11.09.2023. godine

Lokalna razvojna strategija – LAG Mentorides

Strategija LAG-a dokument je koji dodatno mobilizira ukupne razvojne kapacitete vlastitih resursa i razvojnih dionika, uvažavajući prostome preduvjete i ograničenja, ali i kapacitete lokalnih stanovnika koje je potrebno dalje razvijati, te otvara nove razvojne mogućnosti privlačenja novih stanovnika na prostore LAG-a s inovativnim projektima i razvojnim programima koji će omogućiti brži i veći održivi razvoj cjelokupnog područja.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a MENTORIDES ZA RAZDOBLJE 2023. – 2027.
LAG MENTORIDES LRS 2023-2027

Verzija 1.2. 28.02.2022

LRS Mentorides_v1.2

DODATAK 1 – Kontigenti stanovništva po gradovima i općinama

DODATAK 2 – Uvjeti prihvatljivosti

DODATAK 3 – Kriteriji odabira po TO iz LRS

DODATAK 4 – Izlazni pokazatelji odnosno očekivani rezultati po ciljevima i TO iz LRS

DODATAK 5 – Opis odabira projekata na razini LAG-a

DODATAK 6 – Sastav tijela LAG-a

DODATAK 7 – Razlozi zbog koji se rade izmjene LRS_3_izmjena LRS Mentorides_v1.2

Verzija 1.1. 11.01.2021

LRS Mentorides_v1.1

DODATAK 1 – Kontigenti stanovništva po gradovima i općinama_v1.1

DODATAK 2 – Uvjeti prihvatljivosti_v1.1

DODATAK 3 – Kriteriji odabira po TO iz LRS_v1.1

DODATAK 4 – Izlazni pokazatelji odnosno očekivani rezultati po ciljevima i TO iz LRS_v1.1

DODATAK 4 – Izlazni pokazatelji odnosno očekivani rezultati po ciljevima i TO iz LRS_ IZMJENA

DODATAK 5 – Opis odabira projekata na razini LAG-a_v1.1

DODATAK 6 – Sastav tijela LAG-a_v1.1

DODATAK 7 – Razlozi zbog koji se rade izmjene LRS_v1.1

Verzija 1.0. 19.4.2018.

Lokalna razvojna strategija LAG Mentorides

DODATAK 1 – Kontigenti stanovništva po gradovima i općinama

DODATAK 2 – Uvjeti prihvatljivosti

DODATAK 3 – Kriteriji odabira po TO iz LRS

DODATAK 4 – Izlazni pokazatelji odnosno očekivani rezultati po ciljevima i TO iz LRS

DODATAK 5 – Opis odabira projekata na razini LAG-a

DODATAK 6 – Sastav tijela LAG-a

DODATAK 7 – Razlozi zbog koji se rade izmjene LRS

 

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja