Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

KONAČNA RANG LISTA ZA 7.LAGNATJEČAJ TO 3.1.3. POTPORA ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

Dana 10. listopada 2023. Upravni odbor LAG-a Mentorides na sjednici donio je Odluku o prihvaćanju prijedloga Konačne rang liste za prijavljene projekte na drugom LAG natječaju. Prihvaćanjem Konačne rang liste, doneseno je 4 Odluka o odabiru projekta. Po isteku svih rokova i preuzimanju Odluka dana 23. listopada, odluke su postale pravomoćne te se Konačna rang lista objavljuje na web stranici. Slijedi učitavanje dokumentacije u AGRONET te dodatna provjera od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ukupno je po 7. LAG natječaju za tip operacije 3.1.3. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” dodijeljeno 211.635,30 eura.

Konačna rang lista:KONAČNA RANG LISTA 3.1.3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja