Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

Natječaj za radno mjesto LAG Mentorides – ured u Pagu

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto stručnog suradnika/zaposlenika u uredu LAG-a Mentorides u Pagu
Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme, na rok od godinu dana s mogućnošću produljenja. Probni rok je 90 dana.
Rok za prijavu: 10.LISTOPADA 2022
RADNO MJESTO: Ured LAG-a Mentorides Pag

 

Opis poslova:
• priprema i praćenje provedbe Lokalne razvojne strategije (u daljnjem tekstu LRS);
• izrada natječajne dokumentacije LAG natječaja;
• administrativna kontrola i ocjenjivanje projekata;
• priprema nacrta odluka i drugih akata u postupku odabira projekata;
• praćenje provedbe odabranih projekata na LAG-razini, posjete projektu i drugo;
• predlaganje i priprema projekata za financiranje iz međunarodnih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih programa, sudjelovanje u provedbi i praćenju projekata;
• komunikacija i obavljanje administrativne poslove s nadležnim ministarstvima, međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, nadležnom agencijom i drugim tijelima u okviru implementacije projekata;
• informiranje članova LAG-a o razvojnim mogućnostima;
• priprema i vođenje edukacija o provedbi LEADER pristupa te LAG natječaja;
• obavljanje drugih poslova po nalogu Predsjednika LAG-a, Voditelja LAG-a, Upravnog odbora LAG-a i Skupštine LAG-a.
Potrebna znanja i vještine:
– poznavanje potreba u području ruralnog razvoja;
– poželjno poznavanje zakonskih propisa relevantnih za operativno poslovanje LAG-a i provedbu LRS;
– poželjno poznavanje procedura i iskustvo vezano za EU programe i projekte;
– poželjno poznavanje Programa ruralnog razvoja RH;
– spremnost na terenski rad;
– izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine;
– temeljitost i upornost u radu;
– spremnost na učenje,
– praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima.

Uvjeti:
• VSS agronomske, ekonomske, pravne, ili druge odgovarajuće struke (potreban dokaz),
• Vozačka dozvola B kategorije

Dokumenti koje je potrebno priložiti:
1. Motivacijsko pismo;
2. Životopis;
3. Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
4. Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
5. Elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ako kandidat ima radno iskustvo).
6. Preslika važeće vozačke dozvole.

 

Tekst natječaja objavljuje se na internet stranici LAG-a „MENTORIDES“.
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Prijave s obaveznom dokumentacijom podnose se elektroničkom poštom na adresu lag.mentorides@gmail.com sa naslovom elektroničke pošte PRIJAVA ZA RADNO MJESTO U UREDU LAG-a „MENTORIDES“ U GRADU PAGU zaključno sa danom 10. listopada 2022.
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
LAG zadržava pravo ne odabrati niti jednog prijavljenog kandidata.
Sa kandidatima koji podnesu potpune i pravovremene prijave obavit će se intervju.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja