Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

Natječaji

4. LAG natječaj za provedbu TO 2.1.1. „Potpora za razvoj novih proizvoda temeljenih na lokalnim resursima i potencijalima (sukladan TO 4.2.1. iz PRR)

Dana 18. veljače 2022. godine LAG „Mentorides“ objavljuje 4. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 2.1.1. „Potpora za razvoj novih proizvoda temeljenih na lokalnim resursima i potencijalima (sukladan TO 4.2.1. iz PRR)

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju iznosi 672.128,80  HRK.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 07. ožujka 2022. do 08. travnja 2022. godine.

Intenzitet potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Za mlade poljoprivrednike moguće je uvećanje intenziteta potpore za 20% uz uvjete navedene u tekstu Natječaja.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj zbog epidemiološke situacije neće se održati radionice, već je LAG pripremio PPT prezentaciju koja se nalazi u nastavku ove objave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do zaključno 15 dana prije roka završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu lag.mentorides@gmail.com.

4. LAG_natječaj_TO_2.1.1._v1.0

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac_LM

Obrazac B. Plan nabave -Tablica troškova i izračuna potpore_LM

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima_LM

PRILOZI

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza_LM

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. Obrazloženje kriterija odabira

Prilog VII. Vodiü za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prezentacija_2.1.1.

 

 

 

 

 

3. LAG natječaj za provedbu TO 1.1.2. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ (TO 6.1.1. PRR RH) -ZATVOREN

 

Dana 10. prosinca 2021. godine LAG „Mentorides“ objavljuje 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.2. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“, a koji je sukladan TO 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju iznosi 748.000,00 HRK.

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 370.625,00 HRK.

Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.250,00 HRK.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 27. prosinca 2021 do 31. siječnja 2022. godine. Potpora za ovaj tip operacije može se dodjeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj zbog epidemiološke situacije neće se održati radionice, već je LAG pripremio PPT prezentaciju koja se nalazi u nastavku ove objave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do zaključno 15 dana prije roka završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu lag.mentorides@gmail.com.

VAŽNO: Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva neće se uzimati u obzir promjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su  nastale nakon 01.10.2021. godine.

 

Tekst_3.LAG_natječaj_TO_1.1.2._10.12.2021

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac_LM

Obrazac B. Poslovni plan_LM

Obrazac C. Izjava o veličini_LM

PRILOZI

Prilog I. – Dokumentacija prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu_LM

Prilog II. – Popis proizvoda

Prilog III. – Izjava o radnom iskustvu_LM

Prilog IV. – Specijalna punomoć_ZP_6.1.1_LM

Prilog V. – Vodič za korisnike o definiciji mikro i malih poduzeca

Prilog VI. – Dokumentacija prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu

Prilog VII. -Pojašnjenje kriterija_odabira

 

Prezentacija_1.1.2. LM

 


Prošli natječaji

2. LAG NATJEČAJ verzija 1.2. (2. izmjena) 26.1. 2021

Dana 26. siječnja 2021. godine, na elektronskoj sjednici, Upravni odbor LAG-a Mentorides donio je Odluku o 2. izmjeni 2. LAG natječaja za tip operacije 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.  Odluka o izmjeni uslijedila je nakon odobrenja izmjena Lokalne razvojne strategije i izmjene Plana provedbe donesene od strane APPRR-a dana 11. siječnja 2021. godine.

Glavna izmjena samog natječaja uključuje povećanje iznosa raspoloživih sredstava sa 781.441,50 kuna na 1.786.152,00 kuna.Izmijenjen je tekst samog natječaja dok su obrasci ostali nepromijenjeni.

POSEBNA NAPOMENA U VEZI BUDUĆEG POSTUPANJA PO OVOM NATJEČAJU:

Sukladno odlukama/preporukama za COVID-19 Stožera Civilne zaštite RH, LAG Mentorides će sve Zahtjeve za dopunu/obrazloženje/ispravak prema korisnicima slati putem elektroničke pošte uz jasno osiguranje revizorskog traga o takvom postupku. Rok za odgovor ostaje isti kao što je propisan natječajem a to je 7 dana od dana slanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak.

2. Natječaj_TO_1.1.1_LAG_Mentorides_v1.2_

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac_LM_v1.2

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio_LM_v1.2

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio_LM_v1.2

Obrazac C. Izjava o veličini_LM_v1.2

Obrazac D. Izjava o radnom iskustvu_LM

Obrazac E. Suglasnost za obradu osobnih podataka_LM

Obrazac F. EVPG_kalkulator

PRILOZI

Prilog I. Natječajna dokumentacija_LM_v1.2

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV – Obrazloženje kriterija odabira_LM

 

2. LAG Natječaj – (Verzija:1.1)

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je dana 17. veljače 2020. objavljena 1. izmjena 2. LAG natječaja  za tip operacije 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ objavljenog 04. veljače 2020.

Izmjena uključuje novi tekst natječaja te nove obrasce i priloge.

Cjelokupna nova dokumentacija i dodatne informacije nalaze se na stranici objave natječaja.

OBJAŠNJENJE: Izmjena natječaja uslijed zaprimanja novog izmijenjenog aktivacijskog paketa od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a za provedbu LAG natječaja tipa operacije koji je odgovarajući nacionalnom TO 6.3.1. PRR RH 2014-2020.

Pregled važnih izmjena:

  • uvrštena i samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) kao prihvatljivi korisnici. Stupanjem na snagu Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18) 1. siječnja 2019., uveden je novi organizacijski oblik poljoprivrednika – samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG). SOPG je prihvatljiv nositelj projekta u tipu operacije 6.3.1. ako ispunjava uvjete prihvatljivosti navedene u točki 2.1. i ostale uvjete i kriterije LAG natječaja. Da bi SOPG ispunio uvjet prihvatljivosti „mikro i malo poduzeće“ mora se baviti prodajom odnosno zamjenom poljoprivrednih proizvoda u neprerađenom stanju. Prema odredbama čl. 3. st. 1. toč. b) Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18), SOPG ne smije prodavati prerađene poljoprivredne proizvode (npr. dozvoljena je prodaja kruške, ali ne i soka od kruške). U slučaju da SOPG u poslovnom planu ima navedenu i aktivnost prerade, isti je u obvezi registrirati dopunsku djelatnost prerade sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, br. 62/19) čime ujedno i mijenja organizacijski oblik.
  • prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke. Nije prihvatljiv zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.
  • kušaonice bilo koje vrste nisu prihvatljive
  • usluge stručnjaka prihvatljive i tijekom provedbe projekta
  • nomotehničko usklađivanje kroz cijeli natječaj, priloge i obrasce

ROK ZA SLANJE PRIJAVA: 19. veljače 2020. – 23. ožujka 2020.

Upite vezane za odredbe LAG natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: lag.mentorides@gmail.com  najkasnije do 8. ožujka 2020. godine.

Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnoj stranici www.lagmentorides.hr

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

VAŽNO: Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstava Savjetodavna služba neće uzimati u obzir promjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su  nastale nakon 31. prosinca 2019. godine

Tekst LAG natječaja_LM_V1.1

Obrasci (A-F)

A. Obrazac A. Prijavni obrazac_LM
B. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio_LM, Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio_LM
C. Obrazac C. Izjava o veličini_LM
D. Obrazac D. Izjava o radnom iskustvu_LM
E. Obrazac E. Suglasnost za obradu osobnih podataka_LM
F. Obrazac F. FADN Kalkulator

Prilozi (1-4)

Prilog I Prilog I Natječajna dokumentacija_LM
Prilog II. Prilog II. Popis proizvoda
Prilog III. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća
Prilog IV – Prilog IV – Obrazloženje kriterija odabira_LM

 

2. LAG Natječaj

Dana 04. veljače 2020. godine LAG „Mentorides“ objavljuje 2. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju iznosi 781.441,50 HRK a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15 000 eura odnosno 111.634,50 HRK

Rok za podnošenje prijave projekata je od 19. veljače 2020 do 23. ožujka 2020. godine. Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja Odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodjeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će terenske radionice a vrijeme i mjesto održavanja biti će objavljeni naknadno.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do zaključno jednog (1) dana prije roka završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu lag.mentorides@gmail.com.

VAŽNO: Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstava Savjetodavna služba neće uzimati u obzir promjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su  nastale nakon 31. prosinca 2019. godine

Tekst LAG natječaja_LM:V1.0

Obrasci (A-F)

A. Obrazac A. Prijavni obrazac_LM
B. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio_LM, Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio_LM
C. Obrazac C. Izjava o veličini_LM
D. Obrazac D. Izjava o radnom iskustvu_LM
E. Obrazac E. Suglasnost za obradu osobnih podataka_LM
F. Obrazac F. FADN Kalkulator

Prilozi (1-4)

Prilog I Prilog I Natječajna dokumentacija_LM
Prilog II. Prilog II. Popis proizvoda
Prilog III. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća
Prilog IV – Prilog IV – Obrazloženje kriterija odabira_LM

 

1. LAG Natječaj

LAG „Mentorides“ objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 29. lipnja 2018. do 31. srpnja 2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 2.216.790,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 110.839,50 kn.

Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti.

Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice:

  1. Radionica – 18. lipnja s početkom u 11 sati u velikoj dvorani Općine Kolan
  2. Radionica – 21. lipnja s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba
  3. Radionica – 26. lipnja s početkom u 11 sati u Kneževom dvoru u Pagu

Molimo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvijeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Tekst LAG Natječaja

Tekst LAG natječaja_LM

Obrasci (A-F)

A. Obrazac A. Prijavni obrazac_LM
B. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio_LM, Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio_LM
C. Obrazac C. Izjava o veličini_LM
D. Obrazac D. Izjava o radnom iskustvu_LM
E. Obrazac E. Suglasnost za obradu osobnih podataka_LM
F. Obrazac F. FADN Kalkulator

Prilozi (1-4)

Prilog I Prilog I Natječajna dokumentacija_LM
Prilog II. Prilog II. Popis proizvoda
Prilog III. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća
Prilog IV – Prilog IV – Obrazloženje kriterija odabira_LM

Pitanja i odgovori

1. PITANJE – UPIS PODATAKA O ZEMLJIŠTU U POSLOVNOM PLANU -tablični dio

U planiranim aktivnostima u svrhu podizanja novih i/ ili restrukturiranje trajnih nasada za
širenje postojećeg maslinika koristili bi dio čestice koji je u ARKODU sada upisana kao ;
maslinik ali i manji dio čestice upisane u ARKODU kao Krški pašnjak. ( zbirno kao Livade i
trajni pašnjaci).

Da li u Poslovnom planu -tablični dio kod upisa podataka površina ( ha) za godinu u kojoj bi
bile provedene planirane aktivnosti podizanja maslinika i za svaku slijedeću godinu
treba prikazati veću površinu pod maslinikom i za toliko manju ukupnu površinu pod livade i
trajni pašnjaci.

ODGOVOR:

Svrha ove tablice (poslovni plan, Tablični dio,Tabela ” PODATCI O ZEMLJIŠTU, BROJU
ŽIVOTINJA, OBJEKTIMA, OPREMI I MEHANIZACIJI”) je pregled situacije prije i poslije
provedbe projektnih aktivnosti. Tablicu ispunite podacima vezanim uz vaše ulaganje i
poslovanje.

Kako se ovdje radi, jednim dijelom, o ulaganju u u podizanje novih trajnih nasada doći će do
promjene kategorije dijela poljoprivrednog zemljišta. Sukladno tome, potrebno je u poslovnom
planu iskazati površine pod kulturama kao rezultat ulaganja a to znači da će doći do smanjenja
površine koja se sada vodi kao Krški pašnjak i povećanja površine pod maslinama u godini
provedbe aktivnosti i u svim slijedećim godinama vijeka projekta . Također, rezultat ove
projektne aktivnosti bit će i povećanje standardnog ekonomskog rezultata PG pa je potrebno
istu promjenu konstatirati i u FADN kalkulatoru koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.
LAG Mentorides, 27.6.2018

1. pitanje – TO 1.1.1._LM

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja