Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 99 599 2189 info@lagmentorides.hr

Natječaji

1. LAG Natječaj

LAG „Mentorides“ objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 29. lipnja 2018. do 31. srpnja 2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 2.216.790,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 110.839,50 kn.

Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti.

Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice:

  1. Radionica – 18. lipnja s početkom u 11 sati u velikoj dvorani Općine Kolan
  2. Radionica – 21. lipnja s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba
  3. Radionica – 26. lipnja s početkom u 11 sati u Kneževom dvoru u Pagu

Molimo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvijeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Tekst LAG Natječaja

Tekst LAG natječaja_LM

Obrasci (A-F)

A. Obrazac A. Prijavni obrazac_LM
B. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio_LM, Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio_LM
C. Obrazac C. Izjava o veličini_LM
D. Obrazac D. Izjava o radnom iskustvu_LM
E. Obrazac E. Suglasnost za obradu osobnih podataka_LM
F. Obrazac F. FADN Kalkulator

Prilozi (1-4)

Prilog I Prilog I Natječajna dokumentacija_LM
Prilog II. Prilog II. Popis proizvoda
Prilog III. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća
Prilog IV – Prilog IV – Obrazloženje kriterija odabira_LM

Pitanja i odgovori

1. PITANJE – UPIS PODATAKA O ZEMLJIŠTU U POSLOVNOM PLANU -tablični dio

U planiranim aktivnostima u svrhu podizanja novih i/ ili restrukturiranje trajnih nasada za
širenje postojećeg maslinika koristili bi dio čestice koji je u ARKODU sada upisana kao ;
maslinik ali i manji dio čestice upisane u ARKODU kao Krški pašnjak. ( zbirno kao Livade i
trajni pašnjaci).

Da li u Poslovnom planu -tablični dio kod upisa podataka površina ( ha) za godinu u kojoj bi
bile provedene planirane aktivnosti podizanja maslinika i za svaku slijedeću godinu
treba prikazati veću površinu pod maslinikom i za toliko manju ukupnu površinu pod livade i
trajni pašnjaci.

ODGOVOR:

Svrha ove tablice (poslovni plan, Tablični dio,Tabela ” PODATCI O ZEMLJIŠTU, BROJU
ŽIVOTINJA, OBJEKTIMA, OPREMI I MEHANIZACIJI”) je pregled situacije prije i poslije
provedbe projektnih aktivnosti. Tablicu ispunite podacima vezanim uz vaše ulaganje i
poslovanje.

Kako se ovdje radi, jednim dijelom, o ulaganju u u podizanje novih trajnih nasada doći će do
promjene kategorije dijela poljoprivrednog zemljišta. Sukladno tome, potrebno je u poslovnom
planu iskazati površine pod kulturama kao rezultat ulaganja a to znači da će doći do smanjenja
površine koja se sada vodi kao Krški pašnjak i povećanja površine pod maslinama u godini
provedbe aktivnosti i u svim slijedećim godinama vijeka projekta . Također, rezultat ove
projektne aktivnosti bit će i povećanje standardnog ekonomskog rezultata PG pa je potrebno
istu promjenu konstatirati i u FADN kalkulatoru koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.
LAG Mentorides, 27.6.2018

1. pitanje – TO 1.1.1._LM

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja