Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

Objava 3. LAG natječaja to 1.1.2. Potpora mladim poljoprivrednicima

LAG Mentorides Pag Rab

Dana 10. prosinca 2021. godine LAG „Mentorides“ objavljuje 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.2. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“, a koji je sukladan TO 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju iznosi 748.000,00 HRK.

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 370.625,00 HRK.

Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.250,00 HRK.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 27. prosinca 2021 do 31. siječnja 2022. godine. Potpora za ovaj tip operacije može se dodjeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se na sljedećem linku http://www.lagmentorides.hr/natjecaji/

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj zbog epidemiološke situacije neće se održati radionice, već je LAG pripremio PPT prezentaciju koja se nalazi u sklopu natječajne dokumentacije.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do zaključno 15 dana prije roka završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu lag.mentorides@gmail.com.

VAŽNO: Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva neće se uzimati u obzir promjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su  nastale nakon 01.10.2021. godine.

 

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja