Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 99 599 2189 info@lagmentorides.hr

Odluka o odabiru projekata

LAG „Mentorides“ za 1. LAG natječaj za tip operacije 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz PRR na raspolaganju je imao 2.216.790,00 kuna. Na natječaj je pristiglo ukupno 14 prijava projekata ukupne vrijednosti  1.551.753,00 kuna.

Pojedinačna potpora po projektu iznosi 110.839,50 kuna

Nakon što je administrativnom i kontrolom ocjenjivanja utvrđeno da svih 14 prijava zadovoljava uvjete propisane Natječajem, na sjednici Upravnog odbora LAG-a Mentorides održanoj dana 02.05.2019 u Novalji, odlučeno je da se za sve prijavljene projekte donesu Odluke o odabiru projekata.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. LAG “Mentorides” nakon odabira projekata, podnosi Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

 

Konačna rang lista odabranih projekata nalazi se ovdje.

 

LAG „Mentorides“ čestita svim nositeljima projekta i želi svima uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja