Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 99 599 2189 info@lagmentorides.hr

Početna konferencija predstavljanja projekta “Poduzetnički duh učeničke zadruge “Slani škoj””

Dana 29. travnja 2019, godine, u prostorijama Srednje škole Bartula Kašića u Pagu, održana je početna konferencija predstavljanja zajedničkog projekta “Poduzetnički duh učeničke zadruge “Slani škoj””. Projekt je prijavljen na Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2018. godinu na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije i odobren u iznosu od 15.300,00 kuna.

Nositelj projekta je Lokalna akcijska grupa „Mentorides“  a partner je Srednja škola Bartula Kašića Pag.

Glavni cilj ovog projekta je osnažiti poduzetnički duh učeničke zadruge „Slani škoj“ izradom i tiskanjem postojeće kuharice na više stranih jezika, izradom palete proizvoda zadruge te izradom novog proizvoda s nastojanjem da dobije oznaku Hrvatskog otočnog proizvoda (HOP).

Provedba projekta doprinijeti će ostvarenju specifičnog cilja ovog natječaja a to je podizanje razine obrazovanja i kreativnog stvaralaštva srednjoškolaca. Također, ova provedba može biti biti primjer dobre prakse za osnivanje novih učeničkih zadruga u drugim srednjim školama na području županije.

 

 

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja