Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

Poziv na sudjelovanje u istraživanju kojim se žele identificirati potrebe digitalne uključenosti ranjivih skupina

Poziv na sudjelovanje u istraživanju kojim se žele identificirati potrebe digitalne uključenosti ranjivih skupina

 

Pozivamo vas da ispunite anketni upitnik za identificiranje potreba digitalne uključenosti ranjivih skupina, koji je osmišljen u svrhu provođenja istraživanja u sklopu projekta Mreža za razvoj digitalne pismenosti.

 

Riječ je o trogodišnjem projektu razvoja mreže partnera iz civilnog, javnog i privatnog sektora čiji je cilj razvoj digitalne pismenosti građana Hrvatske i financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Glavni koordinator projekta je Telecentar.

 

 

 

Istraživanje se provodi u dijelu projekta pod nazivom Digitalno građanstvo na kojem su partneri: Telecentar, Fakultet organizacije i informatike, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice te Hrvatski informatički zbor.

 

Cilj ovog istraživanja je ispitati potrebe digitalne uključenosti „ranjivih” ciljanih skupina s aspekta pristupa, korištenja, utjecaja na kvalitetu života, osnaživanja i korisničkog iskustva. Ciljane skupine u ovom istraživanju su osobe s invaliditetom, umirovljenici, stanovnici ruralnih područja i stanovnici otočnih područja.

 

Istraživanje se provodi na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Varaždinske županije te Primorsko-goranske županije.

 

Ovo istraživanje je anonimno i dobrovoljno. Upitnik se sastoji od 31 pitanja. Za ispunjavanje upitnika je potrebno maksimalno 30 minuta.

 

Popunjavanjem ovog anketnog upitnika ispitanici pristaju na obradu prikupljenih podataka u svrhu znanstvenog istraživanja. U ovom istraživanju ne prikupljaju se osobni podaci ispitanika temeljem kojih bi ispitanik mogao biti identificiran. Prikupljanje, obrada i pohrana podataka provodi se isključivo u istraživačke svrhe te se pri tome primjenjuje najbolja praksa zaštite podataka.

 

Molimo Vas da, prilikom ispunjavanja upitnika, budete što iskreniji i objektivniji, kako bi i rezultati istraživanja bili vjerodostojni.

 

Upitnik slobodno proslijedite svojim ukućanima, prijateljima i kolegama!

 

Zahvaljujemo na suradnji!

 

Poveznica na anketni upitnik https://forms.gle/RJkYRayUhLwjv1MH7

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja