Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

REZULTATI 5. LAG NATJEČAJA ZA TO 1.1.1.- ODLUKE

Dana 06. srpnja 2023. Upravni odbor LAG-a Mentorides na sjednici donio je Odluku o prihvaćanju prijedloga Konačne rang liste za prijavljene projekte na petom LAG natječaju. Prihvaćanjem Konačne rang liste, doneseno je 17 Odluka o odabiru i tri odluke o odbijanju projekta. Po isteku svih rokova i preuzimanju Odluka dana 21. srpnja, odluke su postale pravomoćne te se Konačna rang lista objavljuje na web stranici. Slijedi učitavanje dokumentacije u AGRONET te dodatna provjera od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Također odlukom Upravnog odbora povećana je alokacija sredstava za 60.000,00 EUR. Sa 195.000 na 255.000,00 EUR

Ukupno je po 5. LAG natječaju za tip operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” dodijeljeno 255.000,00 EUR, odnosno 15.000,00 EUR po projektu.

Prilog: konačna rang lista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja