Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

Novosti

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RADIONICE ZA IZRADU NOVE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

Obavijest o održavanju radionice za izradu nove Lokalne razvojne strategije koja će se održati u petak 2. rujna 2023 u Vlašićima u zatvorenom prostoru restorana Dupin u 12:00 sati te u Lopar u prostorijama Općine Lopar 04. rujna 2023. godine. Pozvani su svi zainteresirani sa područja otoka Paga te otoka Raba. Nove […]

REZULTATI 5. LAG NATJEČAJA ZA TO 1.1.1.- ODLUKE

Dana 06. srpnja 2023. Upravni odbor LAG-a Mentorides na sjednici donio je Odluku o prihvaćanju prijedloga Konačne rang liste za prijavljene projekte na petom LAG natječaju. Prihvaćanjem Konačne rang liste, doneseno je 17 Odluka o odabiru i tri odluke o odbijanju projekta. Po isteku svih rokova i preuzimanju Odluka dana 21. srpnja, […]

ODRŽANE RADIONICE U KOLANU I RABU VEZANO UZ IZRADU NOVE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a MENTORIDES

U srijedu 12. srpnja 2023 godine u Kolanu te u ponedjeljak 17. srpnja u Gradu Rabu održane su radionice vezane uz izradu nove Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Mentorides za razdoblje 2023-2027. Na radionici su prezentirane nove intervencije te mogućnosti financiranja projekata. Sudionici radionica su bili poljoprivrednici predstavnici opg-a, predstavnici […]

KONAČNA RANG LISTA ZA 6. LAG NATJEČAJ TO 1.1.2/2 POTORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Nakon proteka roka za prigovor objavljujemo konačnu rang listu za mjeru 1.1.2/2 Potpora mladim poljoprivrednicima. Ukupno je na 6. LAG natječaju dodijeljeno 100.000 EUR, odnosno 50.000 EUR po projektu.   Konačna rang lista Konačna rang lista

RADIONICA ZA NOVU LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJU

Obavijest o održavanju radionica za izradu nove Lokalne razvojne strategije koja će se održati u srijedu 12. srpnja 2023 godine u Kolanu u dvorani općinske zgrade sa početkom u 11 sati za stanovnike otoka Paga (gradovi Novalj, Pag, općine Kolan, Povljana). Na Rabu će se radionica održati u ponedjeljak 17. srpnja […]

OBAVIJEST!

Konačna rang lista za mjeru 1.1.2./2 Potpora mladim poljoprivrednicima je maknuta trenutno sa web stranica LAG-a Mentorides jer je pogreškom objavljena prije službenog završetka roka za prigovore od 14 dana.

OBAVJEST O ODRŽAVANJU RADIONICE ZA MJERU 3.1.3. ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

Dana 19.05.2023 (petak) u 12:00 sati održat će se radionica za mjerenje 3.1.3. TO (7.4.1.) Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Radionica će se održati u prostorijama Općine Lopar u Loparu te na području otoka Paga u prostorijama Poduzetničkog inkubatora u Novalji (Poduzetnički centar […]

4. IZMJENA LRS-a LAG-a MENTORIDES

Odlukom Skupštine LAG-a Mentorides od 17. travnja 2023. godine donosi se 4 izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a Mentorides. Lokalna razvojna strategija V1.4 nalazi se na poveznici. LRS LAG Mentorides_I4_F

7. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TO 3.1.3. ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

Lokalna akcijska grupa Mentorides na dan 9. svibnja 2023. godine objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.3. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a, sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Mentorides 2014.-2020. godine. Cilj Natječaja je razvoj povećati kvalitetu života stanovnika na ruralnom području LAG-a Mentorides. Raspoloživi […]

6. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU T.O 1.1.2./2 “POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA”(T.O 6.1.1. PRR HR)

  Dana 22. ožujka 2023. godine LAG „Mentorides“  objavljuje 6. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.2. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“, a koji je sukladan TO 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja . Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju iznosi 100.000,00 EUR. Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa […]

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja