Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

5. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TO 1.1.1. VERZIJA1.3 ” POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”(tehnička izmjena)SUKLADNO TO 6.3.1. IZ PRR)

Dana 14. ožujka 2023. godine LAG Mentorides je objavio 5. LAG natječaj iz LRS-a LAG-a za TO 1.1.1.Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladno TO 6.3.1. iz PRR).

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi 165.000 EUR.

Rok za podnošenje prijava je od 29. ožujka 2023. do 08. svibnja 2023. godine.

Visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 EUR . Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela prvi dio nakon dobivanja Odluke a drugi dio nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti jednom u cijelom vremenu trajanja Programskog razdoblja. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se terenske radionice 16. ožujka 2023 u 12:00 sati na Rabu u Velikoj vijećnici Grada Raba i 17. ožujka 2023. u 12:00 sati u Pagu u Kneževom Dvoru.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do zaključno jednog (1) dana prije završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu lag.mentorides@gmail.com

VAŽNO: Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva Savjetodavna služba neće uzimati u obzir promjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 31. prosinca 2022. godine.

Glavna izmjena samog natječaja uključuje povećanje iznosa raspoloživih sredstava sa 165.000 EUR kuna na 195.000 EUR. I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PRODULJEN JE DO 08. SVIBNA 2023. Izmijenjen je tekst samog natječaja dok su obrasci ostali nepromijenjeni.

Nacrt_LAG_natječaj_TO_1.1.1_1.3

OBRASCI (AF)

Obrazac A orijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio novoObrazac B. Poslovni plan – tablični dio novo

Obrazac C. Izjava o veličini

obrazac-d-izjava-o-radnom-iskustvu_lm (1)

obrazac-e-suglasnost-za-obradu-osobnih-podataka_lm

obrazac-f-fadn-kalkulator

PRILOZI (1-4)

Prilog I Natječajna dokumentacija 1.1.1_1.3

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

prilog-iv-obrazlozenje-kriterija-odabira_lm (3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja