Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

Lokalna razvojna strategija LAG-a Mentorides v1.1.

LAG Mentorides Pag Rab

Dana 11. siječnja 2021. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o odobrenju izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a Mentorides usvojenih od Skupštine LAG-a Mentorides.

Navedene izmjene prvenstveno se odnose na izmjene alokacije sredstava po tipovima operacija te na usklađenje Plana provedbe i Akcijskog plana za naredno razdoblje.

Nova izmijenjena Lokalna razvojna strategija sa pripadajućim dodacima nalazi se na sljedećem linku http://www.lagmentorides.hr/dokumenti/.

 

POSEBNA NAPOMENA: PRILIKOM IZMJENA DOŠLO JE DO TEHNIČKE POGREŠKE  TE JE NENAMJERNO U DODATKU 4 LRS LAG-A MENTORIDES POD RUBRIKOM 2 KOJA SE ODNOSI „BROJ PROJEKATA KOJI PRIMAJU POTPORU ZA ULAGANJA U NOVE INOVATIVNE PROIZVODE S DODANOM VRIJEDNOŠĆU“ TE RADNA MJESTA STVORENA U PROJEKTIMA ZA KOJE JE DODIJELJENA POTPORA“ UPISAN BROJ 5. KAKO JE IZMJENOM LRS DOŠLO DO POTPUUNOG BRISANJA JEDNOG TIPA OPERACIJE  SMANJIO SE I BROJ OČEKIVANIH PROJEKATA I RADNIH MJESTA KAO IZLAZNIH POKAZATELJA PO CILJU 2 TE JE UMJESTO BROJA 5 ISPRAVAN BROJ 3. NAVEDENI OČEKIVANI POKAZATELJ JE KROZ AKCIJSKI I FINANCIJSKI PLAN VIDLJIV U TOČNOM BROJU.

Objavljena će biti oba Dodatka.

 

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja