Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

Author:

3. izmjena LRS LAG-a Mentorides

Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju LAG-u Mentorides odobrena je 3. izmjena Lokalne razvojne strategije koja se odnosi na povećanje ukupno raspoloživih sredstava sukladno Odluci o dodjeli prijelaznih sredstava za LAG-ove za razdoblje 2021. – 2022. Prema navedenoj odluci LAG-u Mentorides dodijeljeno je dodatnih 3.354.934,27 kuna […]

4. LAG NATJEČAJ TO 2.1.1. (4.2.1. PRR)

Objava 4. LAG natječaja – TO 2.1.1. Potpora za razvoj novih proizvoda temeljenih na lokalnim resursima i potencijalima (sukladan TO 4.2.1. iz PRR)

LAG-ovima-251-milijuna-kuna-iz-prijelaznog-razdoblja-2021-2022-za-provedbu-lokanih-razvojnih-strategija

LAG-ovima 251 milijun kuna iz prijelaznog razdoblja 2021. – 2022. za provedbu lokanih razvojnih strategija  

LAG Mentorides Pag Rab
slide

Poziv na sudjelovanje u istraživanju kojim se žele identificirati potrebe digitalne uključenosti ranjivih skupina

Pozivamo vas da ispunite anketni upitnik za identificiranje
potreba digitalne uključenosti ranjivih skupina, koji je
osmišljen u svrhu provođenja istraživanja u sklopu
projekta Mreža za razvoj digitalne pismenosti.

Rezultati 2. LAG natječaja za TO 1.1.1.- Odluke

Dana 11. ožujka 2021. Upravni odbor LAG-a Mentorides na sjednici održanoj postupkom pisane procedure donio je Odluku o prihvaćanju prijedloga Konačne rang liste za prijavljene projekte na drugom LAG natječaju. Prihvaćanjem Konačne rang liste, doneseno je 16 Odluka o odabiru i jedna Odluka o odbijanju projekta. Po isteku svih rokova […]

LAG Mentorides Pag Rab

2. natječaj LAG Mentorides (Verzija 1.1)

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja