Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 99 599 2189 info@lagmentorides.hr

IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA TO 1.1.1.

IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA TO 1.1.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, LAG MENTORIDES

TEHNIČKA IZMJENA PRILOGA I. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Na temelju članka 10. „Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje Lag-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ (NN 53/2018)

LAG Mentorides obavlja tehničku izmjenu Priloga I. Natječajna dokumentacija koji se nalazi na popisu dokumentacije LAG natječaja.

Novi dokument nalazi se na sljedećem linku – Prilog I Natječajna dokumentacija_LM

Navedeni dokument zamijenjen je i u samom popisu natječajne dokumentacije pa je isti valjan za korištenje.

LAG Mentorides

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja