Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

Rezultati 2. LAG natječaja za TO 1.1.1.- Odluke

Dana 11. ožujka 2021. Upravni odbor LAG-a Mentorides na sjednici održanoj postupkom pisane procedure donio je Odluku o prihvaćanju prijedloga Konačne rang liste za prijavljene projekte na drugom LAG natječaju. Prihvaćanjem Konačne rang liste, doneseno je 16 Odluka o odabiru i jedna Odluka o odbijanju projekta. Po isteku svih rokova i preuzimanju Odluka dana 16. travnja, odluke su postale pravomoćne te se Konačna rang lista objavljuje na web stranici. Slijedi učitavanje dokumentacije u AGRONET te dodatna provjera od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ukupno je po 2. LAG natječaju za tip operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” dodijeljeno 1.786.152,00 kuna, odnosno 111.634,50 po projektu.

Konačna rang lista Konačna_rang_lista_2.LAG_natječaj

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja